Đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, sản lượng cá phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Quản lý dự án

Gửi anh em làm công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, sản lượng cá phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 (Quyết định 8369/TB-STC ngày 29/12/2021 của Sở Tài Chính).

  1. Quyết định 8369
  2. File Excel phụ lục (để anh em tính toán phương án bồi thường)
Hiếu Cán Bộ
Xin chào mình là Hiếu. Hiện nay mình đang công tác tại Ban QLDA Thành phố Hà Nội. Đây là trang blog chia sẻ thông tin, kiến thức của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.
https://hieucanbo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *