Trình tự và kịch bản lễ khởi công một dự án ở thành phố Hà Nội

Quản lý dự án

Gửi đến anh em trình tự và kịch bản lễ khởi công một dự án ở thành phố Hà Nội. Nói thật với anh em làm dự án là những cái này cũng là anh em mình làm hết đấy. Xây dựng khung sườm. kịch bản để cho các sếp duyệt, rồi danh sách khách mời là những ai, thậm chí còn phải soạn sẵn bài phát biểu luôn. Đơn vị tổ chức sự kiện người ta chỉ lo khánh tiết, rồi hình thức khởi công thôi. Hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.

MỌI NGƯỜI DOWNLOAD ở đây nhé

Trong đó thì mình có những file như sau:

  1. Kế hoạch khởi công (Xây dựng theo 02 phương án)
  2. Kịch bản lễ khởi công
  3. Báo cáo tóm tắt dự án ( Phục vụ làm tài liẹu cho các đại biểu)
  4. Báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo thành phố về kế hoạch khởi công
  5. Dự thảo Phiếu trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố
  6. Giấy mời khởi công
  7. Dự thảo văn bản giao nhiệm vụ của UBND Thành phố
  8. Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Ban QLDA
  9. Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo thành phố.

 

Hiếu Cán Bộ
Xin chào mình là Hiếu. Hiện nay mình đang công tác tại Ban QLDA Thành phố Hà Nội. Đây là trang blog chia sẻ thông tin, kiến thức của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.
https://hieucanbo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *